Voorkom communicatieve
afbreukrisico’s

Met de 3D Risico Matrix bent u als gemeente goed voorbereid

Bent u bestuurder, topambtenaar of communicatieprofessional bij een gemeente? Dan komt er dit jaar veel op u af door de drie decentralisaties: de gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Tappan en Beijer, Osten & Smits ontwikkelden voor u een instrumentarium om een analyse te maken van de verschillende verantwoordelijkheden: de 3D Risico Matrix. Zo kunt u de communicatie rond de drie decentralisaties in goede banen leiden.

3d-risico-matrix
Test: ervaar de risico's Zo werkt het: de matrix

Welke uitdagingen staan u te wachten?

Uw gemeente staat voor de grootste verandering van taken ooit: straks is uw gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Er wordt veel geschreven over de financiële, vakinhoudelijke en organisatorische opgaven die dit oplevert. Maar er is nog erg weinig aandacht voor de politiek-bestuurlijke en communicatieve afbreukrisico’s. En die zijn fors. Wij kunnen u ondersteunen in de nieuwe rollen die bij deze taken horen.

Nieuwe rollen, nieuwe communicatie

Gemeentes zijn gewend aan eenduidige rollen: ze zijn uitvoerder, toezichthouder of subsidieverstrekker. Daarnaast is er meestal een directe relatie tussen besluitvorming in de gemeenteraad en de uitvoering van dat beleid in de samenleving.

Met de komst van de nieuwe domeinen verandert dat. Andere partijen spelen belangrijke rollen en onttrekken toewijzing, uitvoering en toezicht aan de directe controle van de raad en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college. Totdat de politieke verantwoording om de hoek komt kijken. Want hoe zijn de verantwoordelijkheden geregeld? Wie speelt welke rol bij problemen? Hoe is het toezicht geregeld?

En meer gericht op communicatie: wie reageert op klachten? Wie ontvangt klagende cliënten? Hoe gaat de gemeenteraad om met protesterende jongeren of ouders? En wat als het escaleert? De 3D Risico Matrix (3DRM) helpt u deze verantwoordelijkheden in kaart te brengen en verschaft u een helder handelingsperspectief.

Tappan laptop
Test en ervaar het zelf

Hoe zou u reageren?

Op basis van de matrix hebben we casuïstiek ontwikkeld. Om duidelijk te maken waar de voetangels- en klemmen zitten, volgen hieronder een aantal vragen. Doe de test en lees het vervolg. Welke keuze maakt u?

De 3D Risico Matrix brengt de rollen in beeld

In de 3DRM staan alle taken en bevoegdheden van uw gemeente en haar stakeholders. We maken de 3DRM op maat op basis van informatie van mensen uit uw organisatie. Het resultaat? Een toegesneden risicoanalyse op de politiek-bestuurlijke dimensie van de decentralisaties. Hiermee zijn ambtenaren, bestuursadviseurs en bestuurders voorbereid op de complexiteit van de uitvoering en kunnen crises worden voorkomen.

“De rollen en verantwoordelijkheden zijn nog niet overal duidelijk. De 3D Risico Matrix heeft ons nieuwe inzichten gegeven, die helpen om goed voorbereid te zijn.” Renate Zuidema, Teamleider Communicatie, Gemeente Emmen
Meer oplossingen

Communicatieoplossingen voor de 3D-praktijk

Wat heeft u nodig om de nieuwe situatie ook in de praktijk goed aan te kunnen? Hiervoor bieden we verschillende diensten.

Rollenspellen en reality-games

Aan de hand van rollenspellen of realitygames bereiden wij projectleiders, ambtenaren, bestuurders en desgewenst de raad voor op de nieuwe situatie. Hiervoor ontwikkelen we casuïstiek op maat.

Media- en presentatietraining

Een ervaren coach staat u op afroep terzijde bij lastige casuïstiek. Hij of zij ondersteunt en adviseert bij moeilijke debatten in de raad of confrontaties met de pers. Een persoonlijke adviseur, gespecialiseerd op dit domein.

Persoonlijke coaching

Media bepalen niet hoe we over issues denken, maar over welke issues we met elkaar praten: we noemen dat agenda-setting. Hoe krijgt u uw onderwerpen beter op die agenda?

Werkconferenties

Het is van belang dat meerdere partijen begrijpen hoe complex de verdeling van taken en bevoegdheden in de nieuwe domeinen is. We helpen u met het organiseren van werkconferenties met bijvoorbeeld de fractievoorzitters of het presidium van de raad, met als doel om toekomstige misverstanden en ‘foute’ debatten te voorkomen.

Datzelfde geldt voor de pers. Het werkt zeer preventief als de lokale redacteuren die de raad in hun portefeuille hebben goed op de hoogte zijn.

Campagnes en voorlichting

We helpen u met een doordachte communicatiestrategie voor het nieuwe beleid. Een strategie die rekening houdt met de achtergronden van de publieksgroepen. En met de uitdaging om mensen te bewegen om meer zelf te gaan doen: om te participeren in de zorg. Hiervoor gebruiken we campagnemateriaal dat aansluit op de doelgroep. Heldere infographics en duidelijke teksten die passen bij de kennis en houding van de burger. En die voor een groot publiek begrijpelijk zijn.

Communicatieadvies

Onze senior adviseurs staan u terzijde bij de ontwikkeling van communicatiestrategieën, maar ook bij crisiscommunicatie. Scherp, analytisch en zeer deskundig.

Voorbeeld

Gemeente Rotterdam: Communicatie over veranderingen in de zorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook de gemeente Rotterdam moet dan hulp en zorg bieden aan ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, kinderen, jongeren en hun ouders, en mensen met een beperking die moeilijk een baan vinden. Tappan ontwikkelde met de gemeente Rotterdam een communicatieaanpak om inwoners hierover zo goed mogelijk te informeren.


Meer weten?


Copyright © 2014 Tappan Communicatie en Beijer Osten Smits